Van lelijk eendje tot mooie zwaan

Parkstad heeft het tij weten te keren. De regio waarnaar wordt verwezen als voormalige Oostelijke Mijnstreek weet als geen ander bedreigingen om te buigen tot kansen. Is bovendien niet bang die kansen te benutten. De samenwerking tussen de 8 gemeenten die samen Parkstad vormen heeft mede geresulteerd in het winnen van de Tourism for Tomorrow Award 2016. Het succes van Parkstad beperkt zich echter niet tot het toeristische speelveld. Er zijn tal van bedrijven en initiatieven die Parkstad maken tot wat het vandaag de dag is.

Agrarisch district Zuid-Oost-Limburg

Tot het einde van de 19e eeuw stond Parkstad bekend als ‘agrarisch district Zuid-Oost-Limburg’. De regio was opgebouwd uit een groot aantal kleine boerengemeenschappen. Met de toenemende industriële vraag naar kolen in het begin van de 20e eeuw vond er hier een radicale verandering plaats. 

Het mijnverleden

Tussen 1900 en 1975 concentreerde het economische leven in deze regio zich volledig op steenkoolwinning. Niet alleen de economie, ook de sociale en culturele activiteiten werden door de mijnen bepaald. De regio floreerde en was een van de meest welvarende delen van Nederland. In 1960 kondigde het einde van deze glorierijk tijd zich aan. Nieuwe energiebronnen zoals olie en gas verschenen op het toneel. In 1965 besloot de regering alle kolenmijnen te sluiten. Plotseling zaten 80.000 mensen zonder werk. De regio ging door stormachtige tijden en kreeg het zwaar. Maar sloeg uiteindelijk terug met nieuwe en innovatieve vormen van werkgelegenheid en toeristische hotspots.

Van 0 naar 368 miljoen euro toeristische omzet

Was de toeristische omzet eind vorig eeuw nog 0 euro, de sector is vandaag de dag goed voor 368 miljoen euro en 5.800 fulltime banen. Deze transformatie is te danken aan de bewoners en samenwerkingen tussen politieke leiders, gedreven ondernemers en investeerders met visie. Het gezamenlijk bundelen van kracht resulteerde in grote dagattracties, aanleg van natuur, ontwikkeling van wandel- en fietsroutes en ruimte voor cultuur. Dit alles met respect voor het mijnverleden, daarbij gebruikmakend van de euregionale ligging en de wil om over de grenzen heen te kijken.

Transformatie is synoniem voor Parkstad

In 15 jaar tijd heeft Parkstad zich ontwikkeld tot een van de groenste stadsregio's van Nederland. Door toerisme, cultuur en natuur als speerpunten in de ontwikkelingsstrategie op te nemen en deze jarenlang consequent door te voeren, is uit het niets een bloeiende sector ontstaan. De transformatiekracht van de regio gaat echter verder dan de toeristische sector. De samenwerking tussen ondernemers en bestuurders maakt Parkstad een voorbeeld op het gebied van economische transformatie. De Tourism for Tomorrow Award symboliseert de transformatiekracht die zo eigen is voor de regio.

De cijfers bewijzen het: Parkstad loopt in

In Parkstad werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. De regio zet in op het stimuleren van de sterke kanten van Parkstad. Speerpunten zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg, financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het centrum van de regio: Heerlen-Centrum als centrum van Parkstad. De regio heeft al ruim tien jaar een geleidelijk afnemend aantal inwoners. Tegelijkertijd loopt de economische ontwikkeling ‘gewoon’ mee met de ontwikkeling elders. Sterker nog, Parkstad loopt in. Terwijl het mijnverleden de regio qua opleidingsniveau en werkloosheid nog parten speelt, is Parkstad op een aantal terreinen in opmars. Zo is de werkloosheid (in UWV-termen: het aantal niet-werkende werkzoekenden) in Parkstad in 2011 als eerste Limburgse regio gedaald tot onder het niveau van voor de economische crisis die in 2008 begon. Deels heeft dat te maken met de bevolkingsdaling, maar tegelijk nemen sectoren als zorg en toerisme flink in kracht toe.