Gerard van Olphen benoemd tot Parkstad Ambassadeur

Nieuws - 19 April 2017

Op donderdag 6 april vond een werkbezoek plaats bij APG. Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep, ontving op het hoofdkantoor in Heerlen burgemeester Krewinkel en wethouder De Beer. Ze begonnen de dag met een gesprek over de transformatie van de regio. Een moment dat door de burgemeester en wethouder werd aangegrepen om de topman van APG te benoemen tot Parkstad Ambassadeur.

Gerard van Olphen van APG benoemd tot Parkstad Ambassadeur

Maatschappelijke relevantie

De koffie is nog niet ingeschonken of het gesprek is al in volle gang. Het gaat over de transformatiekracht van de regio en de uitdagingen die we daarbij ervaren. Daarbij haalt Martin de Beer de Tourism for Tomorrow Award aan. Dat hij Gerard van Olphen niet hoeft te overtuigen van het belang van de prijs voor Parkstad, blijkt wanneer deze op de woorden van de wethouder reageert. ‘APG is Heerlen en Heerlen is APG. Immers hier liggen onze roots en is onze hoofdzetel gevestigd. En dat zal altijd zo blijven. De Tourism for Tomorrow Award 2016 moedigt onze organisatie aan om nog bewuster te investeren en participeren in de regio.  Oftewel ondernemen met relevantie in het maatschappelijke veld waarin wij ons begeven. Daarbij vragen te stellen als: ‘Wat speelt er?’ en ‘Hoe kunnen we bijdragen?’

Van nagenoeg niks naar groots

Gerard van Olphen zegt plaatsvervangend vereerd te zijn om de award namens APG in ontvangst te mogen nemen. Hij wijst op het werk van zijn voorgangers en collega’s en slaat daarbij de brug naar Parkstad: ‘Dit is een regio die van nagenoeg niks iets groots weet te maken.’ De wijze waarop men samenwerkt noemt hij het erfgoed van de regio. Als voorbeeld waar die samenwerking toe kan leiden, noemt hij Brightlands Smart Services Campus; een initiatief waarmee APG nauw verbonden is.

‘Investeren en participeren in Parkstad zit verweven in de plannen van APG’

Parkstad als blockchain centrum van de wereld

Een bezoek aan de campus later op de dag maakt deel uit van het werkbezoek van de burgemeester en de wethouder. Niet omdat zij de campus niet kennen. Wel om ter plekke gedachten uit te wisselen en samen te beleven. Niet zonder reden overigens, want Gerard van Olphen noemt Brightlands belangrijk voor het behoud van talent voor de regio. Iets dat niet alleen voor de regio maar ook voor APG als werkgever essentieel is. Daarnaast wijst hij erop dat de campus ook talent aantrekt. Het zijn slechts twee facetten, zeker zo belangrijk noemt hij het samen innoveren dat op de campus plaatsvindt. Daar kan ook  de regio van leren en profiteren. Ambities? Die zijn er zeker. Met Brightlands Smart Services Campus het blockchain centrum van de wereld vormen. Daarbij verwijst hij in één adem naar de unieke ligging van Parkstad als hub in Europa.

Ook APG legt verslag van het werkbezoek van burgemeester Krewinkel en wethouder De Beer
Ook APG volgt de benoeming van Gerard van Olphen tot Parkstad Ambassadeur door burgemeester Krewinkel en wethouder De Beer

Innovatie in pensioenland

Zorgen kreten als blockchain en big data misschien niet bij iedereen voor een aha-moment, het innovatievermogen van APG als pensioenuitvoerder gaat verder. Denk aan nieuwe technologieën die realtime inzicht geven in je pensioen. Iets dat nadrukkelijker gevraagd gaat worden door de deelnemers van de pensioenfondsen waar APG voor werkt. Deze wil meer het gevoel hebben zelf in de drivers seat te zitten als het hun pensioen betreft. ‘Daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het pensioenfonds en dus ook bij APG, Indien we de deelnemer zelf de mogelijkheid willen geven om te sturen op zijn pensioen en dus regie laten voeren, dienen we deze ook te voorzien van de kennis en mogelijkheden om keuzes te kunnen maken. Dit doen we in gezamenlijkheid met pensioenfondsen en partners zoals de campus.’ Ook burgemeester Krewinkel en wethouder De Beer benadrukken het belang van gezamenlijkheid. Dat zetten ze kracht bij door Gerald van Olphen te huldigen tot Parkstad Ambassadeur. Een ode aan de rol van APG in de ontwikkeling van Parkstad, maar zeker ook een erkenning voor de wijze waarop Gerald van Olphen zijn pijlen richt op kansen in de toekomst.


Alle nieuws