Bedrijven in Parkstad

Parkstad heeft het tij weten te keren. De regio waarnaar wordt verwezen als voormalige Oostelijke Mijnstreek weet als geen ander bedreigingen om te buigen tot kansen. Is bovendien niet bang die kansen te benutten. De samenwerking tussen de 8 gemeenten die samen Parkstad vormen heeft mede geresulteerd in het winnen van de Tourism for Tomorrow Award 2016. Het succes van Parkstad beperkt zich echter niet tot het toeristische speelveld. Er zijn tal van bedrijven die de regio maken tot wat het vandaag de dag is. Organisaties die bijdragen aan de economische groei!

De cijfers bewijzen het: Parkstad loopt in

In Parkstad werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. De regio zet in op het stimuleren van de sterke kanten van Parkstad. Speerpunten zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg, financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het centrum van de regio: Heerlen-Centrum als centrum van Parkstad.

Smart services, zorg en toerisme

De regio heeft al ruim tien jaar een geleidelijk afnemend aantal inwoners. Tegelijkertijd loopt de economische ontwikkeling ‘gewoon’ mee met de ontwikkeling elders. Sterker nog, Parkstad loopt in. Terwijl het mijnverleden de regio qua opleidingsniveau en werkloosheid nog parten speelt, is Parkstad op een aantal terreinen in opmars. Zo is de werkloosheid (in UWV-termen: het aantal niet-werkende werkzoekenden) in Parkstad in 2011 als eerste Limburgse regio gedaald tot onder het niveau van voor de economische crisis die in 2008 begon. Deels heeft dat te maken met de bevolkingsdaling, maar tegelijk nemen sectoren als zorg, smart services en toerisme flink in kracht toe.

Transformatiekracht bedrijfsleven

De Tourism for Tomorrow award is een erkenning voor de transformatiekracht die Parkstad eigen is. Deze kracht zit Parkstad en haar bedrijven in de genen. Hieronder een kleine greep van de organisaties en initiatieven die Parkstad zo succesvol maken.

De 101 succesverhalen van Parkstad

Parkstad telt 101 succesverhalen en 101 succesvolle ondernemers en bedrijven. Wilt u meer weten over een organisatie of bepaalde branche, neem dan contact met ons op: communicatie@parkstad-limburg.nl.